Menu

De scholengemeenschap Pieter Zandt is een scholengemeenschap voor reformatorisch onderwijs

voor pro-vmbo-havo-vwo. Personeel, leerlingen en hun ouder(s) en/of verzorger(s) weten zich gebonden

aan de Bijbel en de gereformeerde belijdenis (-geschriften). Heeft u belangstelling voor een baan

op onze scholengemeenschap en herkent u zich in ons schoolprofiel? 

Neem dan contact op met onze directeur onderwijs: 06-50217489.

Onze vacatures

Ik solliciteer en dan?


Open de vacature en vul het digitale sollicitatieformulier in.  Als de sollicitatiebrief voldoende aanknopingspunten biedt, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met directie en vakgroepleider. Uiteindelijk bepaalt het bestuur na een gesprek of u benoemd wordt.

Naar aanleiding van de gesprekken kan besloten worden om een assessment (geschiktheidstest) af te nemen. Er wordt dan gekeken welke competenties (vaardigheden) u al bezit en welke nog verder moeten worden ontwikkeld. Ook kan er gevraagd worden om een proefles te geven. Naast een vakdocent zal ook iemand van de opleidingsschool (PZ-Academy) de les bijwonen. Er wordt dan gekeken in hoeverre u startbekwaam bent om zelfstandig les te geven. 

Ik wil graag stage lopen op de Pieter Zandt scholengemeenschap


Als u waar dan ook in Nederland een lerarenopleiding volgt, kunt u op de Pieter Zandt scholengemeenschap terecht voor een stageplaats. Voorwaarde voor het volgen van een stage is wel dat u behoort tot de achterban van onze scholengemeenschap.

De procedure is als volgt:

  1. u vult het stage-aanvraagformulier in 
  2. de opleidingscoördinator (PZ-Academy) overlegt met de betreffende vakgroepleider of er binnen de vakgroep ruimte is voor een stagiair
  3. de opleidingscoördinator communiceert met u over de mogelijkheden en zorgt voor het contact met het vakgroeplid dat u zal begeleiden

Ik denk erover om docent te worden. Wat zijn de mogelijkheden?


Schoolverlater met mbo niveau 4, Havo of Vwo en enthousiast om praktisch aan de slag te gaan? Volg de duale opleiding.

Nog geen bevoegdheid maar wilt u graag voor de klas? Als u op onze school start krijgt u de eerste drie jaren een intensief begeleidingstraject aangeboden via onze interne opleidingsschool PZ-Academy. Een team van schoolopleiders en vakcoaches houdt zich op onze school bezig met de opleiding en begeleiding van (aankomende) docenten.