Menu


Directeur onderwijs

Met ingang van het nieuwe cursusjaar

Wij geven leiding op basis van de volgende visie: Ik heb een doel en geef op basis daarvan richting. Ik ken mijn mensen, geef hen op grond daarvan ruimte, stimuleer eigenaarschap, begeleid hen in hun ontwikkeling en vraag hen verantwoording af te leggen.
Positionering

Binnen de Pieter Zandt scholengemeenschap gaan we werken met twee directeuren onderwijs. Deze directeuren werken nauw samen aan goed onderwijs. De beide directeuren verdelen de taken en verantwoordelijkheden op basis van portefeuilles.

Voor deze functie betreft het de volgende verantwoordelijkheidsgebieden:

  • Onderwijs en onderwijsontwikkeling (voor alle opleidingen die we aanbieden).
  • Het functioneren van de teamleiders en de teams, de vakgroepleiders en de vakgroepen, ook in relatie tot elkaar.
  • De ontwikkeling en inzet van de PZ-academy.
Profiel
  • Een daadkrachtige, creatieve en inspirerende persoonlijkheid met passie voor onderwijs.
  • Iemand die integer is en een open cultuur weet te bewerken.
  • Een sterke schoolleider die vertrouwen en ruimte geeft en resultaat en rekenschap vraagt.

We verwachten dat sollicitanten het doel en de grondslag van onze school van harte onderschrijven. Ons schoolprofiel waarin de identiteit van onze school is uitgewerkt, staat op onze website.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op D.V. 9 mei, vanaf 16.00 uur.

Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. A. Wichers, lid college van bestuur, tel. 06-53297145. Stuur uw sollicitatie voorzien van kerkelijke en zakelijke referenties uiterlijk D.V. 4 mei 2019 naar afdeling P&O, t.a.v. mw. J. Kuijers, Postbus 296, 8260 AG Kampen of mail naar sollicitatie@pieterzandt.nl.