Menu

Wat doet de PZ-Academy?


"De PZ-Academy ondersteunt de Pieter Zandt scholengemeenschap in het behalen van haar doelstellingen door het ontwikkelen, leveren en bewaken van (innovatieve) leeractiviteiten die gericht zijn op duurzame verbetering van het lerend vermogen van medewerkers, leidinggevenden en de organisatie als geheel."


De PZ-Academy is aanspreekpunt, vraagbaak, marktplaats en leverancier voor alles wat betrekking heeft op leerprocessen van (toekomstige) medewerkers van de Pieter Zandt scholengemeenschap.

Onze coördinatoren van de PZ-Academy stimuleren en begeleiden van onderzoek, coördineren de cursus weten en belijden, werken nauw samen met de reformatorische academische opleidingsschool, verzorgen (interne) workshops, lezingen, cursussen en leergemeenschappen en bieden diverse contractactiviteiten aan zoals de jaarlijkse cursus 'contact met jongeren' voor de kerkenraden uit diverse kerkgenootschappen. 


Onderzoek


Elke student of docent die een bachelor of masteropleiding volgt, voert een onderzoek uit. Ook leerlingen van onze school voeren soms onderzoeken uit die interessant zijn voor het onderwijs. Op de Pieter Zandt wordt het hebben van een onderzoekende houding gestimuleerd.  Begeleiding van onderzoek door studenten of docenten in opleiding vindt plaats door gecertificeerde onderzoeksbegeleiders. Interessante onderzoeken worden op de website geplaatst en/of krijgen een plek in de kennisbank van de RAOS (Reformatorische Academische Opleidingsschool).

Weten en belijdenDe docent maakt het verschil – dat geldt voor heel veel zaken in het onderwijs, ook als het gaat om identiteit. De reformatorische scholen hebben een gemeenschappelijke cursus ontwikkeld om op dat gebied een stuk verbreding en/of verdieping aan te brengen. 

De organisatie van de centrale bijeenkomsten is door het Directieoverleg van de Reformatorisch scholen voor Voortgezet Onderwijs (DORVO) in handen gegeven van Driestar educatief. De schoolgebonden bijeenkomsten worden door de Pieter Zandt zelf georganiseerd. 
Module:

Bijbel en dogmatiek


Module:

Eenheid en eigenheid van de gereformeerde gezindte


Module:

De adolescent in het onderwijs


Module:

Als christen functioneren in de samenleving


Module:
Apologetiek

Reformatorische Academische Opleidingsschool 


Sinds 2001 werken wij intensief samen met de hogeschool Driestar aan het opleiden van nieuwe docenten in onze opleidingsschool.

Wij weten ons aan elkaar verbonden op het gebied van identiteit en visie op het onderwijs.

Een enthousiast team van schoolopleiders en vakcoaches houdt zich op de Pieter Zandt bezig met de opleiding en

begeleiding van (aankomende) docenten.


Voor welke groepen kan de opleidingsschool iets betekenen?


Schoolverlaters met mbo niveau 4, havo of vwo


Je bent enthousiast om praktisch aan de slag te gaan en kunt zelfstandig werken? Ook bezit je een noodzakelijke hoeveelheid zelfdiscipline?

Een duale studie betekent dat je leren en werken combineert. Je doet dat bij Driestar hogeschool in Gouda en op de Pieter Zandt (of een van de andere scholen uit het samenwerkingsverband)

Je wordt gevormd tot christelijke leraar en je verdiept je in een vak dat je leuk vindt. Het derde jaar kun je solliciteren naar een baan op de Pieter Zandt en ontvang je een salaris voor je werk tijdens de laatste twee jaar op je opleidingslocatie.

Voor de duale studieroute kun je opgeleid worden voor de vakken Nederland, Engels, Duits, Geschiedenis, Economie, Wiskunde of Godsdienst (via CGO)

Startende docentenStartende docenten krijgen de eerste drie jaren een intensief begeleidingstraject. Dit begeleidingstraject bestaat uit o.a. een cursus basisvaardigheden lesgeven, wekelijkse lesbezoeken door een gecertificeerde schoolopleider en ondersteuning van een ervaren vakcollega

Als je de lerarenopleiding volgt of gaat volgen voor de opleidingen Nederlands, Engels, Duits, Geschiedenis, Economie, Wiskunde of Godsdienst adviseren wij om deze te volgen bij de Driestar hogeschool. Omdat wij samenwerken met deze hogeschool is het mogelijk om het pedagogisch-didactisch deel op de Pieter Zandt te volgen.


 

StagiairesAls je waar dan ook in Nederland een lerarenopleiding volgt, kun je op de Pieter Zandt terecht voor een stageplaats. Voorwaarde voor het volgen van een stage is wel dat je behoort tot de achterband van onze scholengemeenschap. 

Vult de gegevens op het aanvraagformulier in. De opleidingscoördinator communiceert over de mogelijkheden en zorgt voor het contact met de begeleider van de stagiairCursusaanbodWil je deelnemen aan een van de getoonde workshops of cursussen, een lezing bijwonen of deel uitmaken van een van de leergemeenschappen?

Meld je dan aan via het inschrijfformulier op de informatiepagina van de bewuste cursus.